2011. április 17., vasárnap

Norvégia az én szememmel.........(51)

.


 A mágikus malom


Volt egyszer egy dán király Frode. Ebben az időben volt az országnak egy hatalmas malma, aminek Grotte volt a neve. Ennek a malomnak az volt a sajátossága, hogy azt örölt, amit mondtak neki. A malom Frode királyé lett.
A király nem sokkal előtte vásárolt két erős rabszolganőt,  Fenját és Menját.
Őket ültették a malomba és megparancsolták nekik,  hogy  öröljenek aranyat a király számára. Annyi  aranyat őröltek, hogy meggazdagodott az ország, békességes időszak köszöntött rájuk.
De Frode sosem volt elégedett az arany mennyiségével, mindig többet akart. A két rabszolganő állandóan dolgozott, még pihenni sem engedték őket.
Ők titokban egy hadsereget őröltek, akik megölték Frode királyt.
De Menja és Fenja ezután sem tudott pihenni, mert a handsereg vezetője  egy hadihajóra vitette a malmot és megparancsolta nekik, hogy őröljönek annyi sót amennyit csak tudnak.
A rengeteg só azonban olyan nehéz volt, hogy elsüllyedt alatta a hajó. A malom a tenger fenekére került és azóta is folyamatosan őröli a sót. 
Ezért sós a tenger vize.

Azonban vannak akik azt tartják, hogy a malom Yggdrasil alatt van és Menja és Fenja a malommal foditja a körbe a földet..........
.

2011. április 6., szerda

Norvégia az én szememmel.........(50)

.

Én előszeretettel norvég mitológiának nevezem a történetek gyűjteményét, inkább skandinávnak kéne, hiszen  Európa északi területét érintette a dolog. Hiszen Dublintől Norvgorodig (Holmgang volt a viking neve) megtalálhatók a viking emlékek. A vikingek nem voltak sem "norvégok", "svédek" vagy "dánok", csak ezeken a földrajzi területeken laktak  A konszolidált állami hatáskörök, a nemzeti érzület és a hazafiság csak több évszázaddal a viking idők után alakultak ki. Svédország először 1100 körül alakult ki. "Dánia" csak egy, dánokkal lakott terület volt, "Nordverg" pedig sokáig csak egy fölrajzi kifejezés és nem pedig egy államporság.
Azért mondtam el ezt előre, mert a következő történet, amiben Gylve szerepel egy dán sziget "kialakulásának" mondája.Gjevjon szökőkutja Koppenhágában

 Gylve és Gjevjon

Mielőtt az istenek  a dán szigetekre(Odinsøy = Odense) jöttek volna, Odin elküldte az egyik harcos istennőjét Gjevjont, hogy nézze meg az országot. lehet-e belőle nyugalmas lakhelyet csinálni. Amikor Gjevjon megérkezett találkozott Gylve királlyal, aki felajánlotta neki, hogy annyi területet megkaphat, amit négy ökörrel és egy ekével,egy nap alatt be tud keriteni .  Ezután Gjevon előrször északra utazott, Jotunheimben találkozott egy óriással, akivel együtt aludt. Tőle született négy fia, akikkel visszatért a déli, dán területre, hogy  Gylve ajánlatát megvalósitsa. A fiúkat ökrökké változtatta és az eke elé fogta őket. Majd megekézett egy nagy földterületet és ment egyenesen tovább az óceánba, egészen Odins szigetéig. A sziget ami kialakult  Selund (Sealand) nevet kapta. A szárazföldön pedig,  amerrre az ekével felszántotta a földet, folyó és tó lett.
Gjevjon  Odin fiának Skjoldnak a felesége lett és Selundon telepedtek  le Leidra(Lejre)-ban.


A pirossal jelölt sziget Selund


.

2011. április 2., szombat

Norvégia az én szememmel.........(49)

 .

A múlt hét ritka rohangálós volt, jó sok problémával. Nem tudom miért haragudtak meg ránk  a  ház "koboldjai", de amit lehetett elrontottak. Ma, mondtam is nekik, elég volt, tünjenek el...... Remélem hallgatnak rám.
Addig is mesélek.

Gylve(Ganglere) beszélgetése Asgardban

Gylve látomásai


Gylve, aki egy ősi, legendás király volt, elhatározta, hogy elmegy Asgårdba, hogy megismerje az isteneket. De nem saját néven indult el, hanem mint Gangler a "vándor".  Miután az istenek előtt nem volt titok, tudták, hogy jönni fog.  Arra gondoltak, megtréfálják. A történet így az ő hallucinációjáról szól.
Amikor Gylve  Asgårdhoz ért, úgy tűnt neki, hogy egy hatalmas palotátához ért. Belépve a csarnokban, három trónt látott. Ezek a trónok egymás felett helyezkedtek el.Az alsó volt a "Høye" (Magas) a felette lévő a "Jevnhøy" (Még magasabb)a legfelső meg a "Tredje"( Harmadik). Mind a három széken egy ember ült, aki nem más volt, mint Odin.  Megkérdezték Gylvét, hogy miért jött ide. Gylve azt válaszolta, hogy, mert azt akarta tudni, talál-e itt tehetséges embert.
Elkezdtek beszélgetni és ez a három ember elmesélte neki a norvég mitológia történetét a keletkezéstől az istenek alkonyáig.
Amikor a történet végére értek, Gylve a háta mögött egy nagy durranást hallott. Megfordult és ott állt egy teljesen kopár földön. Eltüntek a falak, a téglák, a palota.
Hazament és elmesélte amit "látott és hallott".

.